Thursday, March 01, 2007

Hudzaifah Ibnul Yaman (siri 1)

"Jika engkau ingin digolongkan kepada Muhajirin, engkau memang Muhajir. Dan jika engkau ingin digolongkan kepada Anshar, engkau memang seorang Anshar. Pilihlah mana yang engkau sukai."
Itulah kalimat yang diucapkan Rasulullah saw. kepada Hudzaifah Ibnul Yaman, ketika bertemu pertama kali di Mekah. Mengenai pilihan itu, apakah beliau tergolong Muhajirin atau Anshar. Ada kisah tersendiri bagi Hudzaifah. Al-Yamani, ayah Hudzaifah, adalah orang Mekah dari Bani Abbas. Kerana hutang darah dalam kaumnya, dia terpaksa merantau dari Mekah ke Yastrib (Madinah). Di sana dia meminta perlindungan kepada Bani Abd Asyhal dan bersumpah setia pada mereka untuk menjadi keluarga dalam persukuan Bani Abd Asyhal. Ia kemudian menikahi anak perempuan suku Asyhal. Dari perkahwinannya itu, lahirlah Hudzaifah. Maka, hilanglah halangan yang menghambat Al-Yaman untuk memasuki kota Mekah.
Sejak itu dia bebas pulang pergi antara Mekah dan Madinah. Meski demikian, dia lebih banyak tinggal dan menetap di Madinah. Ketika Islam memancarkan cahayanya ke seluruh Jazirah Arab, Al-Yaman termasuk salah seorang dari sepuluh orang Bani Abbas yang berkeinginan menemui Rasulullah saw. dan menyatakan keislamannya. Ini semua terjadi sebelum Rasulullah saw. hijrah ke Madinah. Sesuai dengan garis keturunan yang berlaku di negeri Arab, yaitu susur keturunan(patriach), maka Hudzaifah adalah orang Mekah yang lahir dan dibesarkan di Madinah. Hudzaifah Ibnul Yaman lahir dalam suasana muslim, dipelihara dan dibesarkan dalam pangkuan kedua ibubapanya yang telah memeluk agama Allah, sebagai rombongan pertama. Kerana itu, Hudzaifah telah Islam sebelum dia bertemu muka dengan Rasulullah saw. Kerinduan Hudzaifah hendak bertemu dengan Rasulullah saw. memenuhi setiap rongga hatinya.
Sejak masuk Islam, dia senantiasa menunggu-nunggu berita, dan sering bertanya tentang keperibadian dan ciri-ciri beliau. Bila hal itu dijelaskan orang kepadanya, makin bertambah cinta dan kerinduannya kepada Rasulullah. Pada suatu hari dia berangkat ke Mekah semata-mata hendak menemui Rasulullah. Setelah bertemu, Hudzaifah bertanya kepada beliau, "Apakah saya ini seorang Muhajir atau Anshar, ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Jika engkau ingin disebut Muhajir engkau memang seorang muhajir dan jika engkau ingin disebut Anshar, engkau memang orang Anshar. Pilihlah mana yang engkau sukai." Hudzaifah menjawab, "Aku memilih Anshar, ya Rasulullah!"
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Hudzaifah selalu mendampingi beliau bagaikan seorang kekasih. Hudzaifah turut bersama-sama dalam setiap peperangan yang dipimpinnya, kecuali dalam Perang Badar. Mengapa dia tidak ikut dalam Perang Badar? Soalan ini pernah diceritakan oleh Hudzaifah.
Ia berkata, "Yang menghalangiku untuk turut berperang dalam peperangan Badar karena saat itu aku dan bapaku sedang pergi keluar Madinah. Dalam perjalanan pulang, kami ditangkap oleh kaum kafir Quraisy seraya bertanya, "Hendak ke mana kalian?" Mereka menjawab, "Ke Madinah!" Mereka bertanya, "Kalian hendak menemui Muhammad?" "Kami hendak pulang ke rumah kami di Madinah," jawab kami.
Mereka tidak bersedia membebaskan kami, kecuali dengan perjanjian bahwa kami tidak akan membantu Muhammad, dan tidak akan memerangi mereka. Sesudah itu barulah kami dibebaskannya. Setelah bertemu dengan Rasulullah saw., kami menceritakan kepada beliau peristiwa tertangkapnya kami oleh kaum kafir Quraisy dan perjanjian dengan mereka. Lalu, kami bertanya kepada beliau tentang apa yang harus kami lakukan.
Rasulullah menjawab, "Batalkan perjanjian itu, dan marilah kita mohon pertolongan Allah untuk mengalahkan mereka!". Dalam Perang Uhud, Hudzaifah ikut memerangi kaum kafir bersama dengan ayahnya, Al-Yaman. Dalam perang itu, Hudzaifah mendapat cubaan besar. Dia pulang dengan selamat, tetapi bapanya syahid oleh pedang kaum muslimin sendiri, bukan kaum musyrikin. Berikut kisahnya, pada hari terjadinya Perang Uhud, Rasulullah saw. menugaskan Al-Yaman (ayah Hudzaifah) dan Tsabit bin Waqsy mengawal benteng tempat para wanita dan anak-anak, karena keduanya sudah lanjut usia. Ketika perang memuncak dan berkecamuk dengan sengit, Al-Yaman berkata kepada temannya, "Bagaimana pendapatmu, apalagi yang harus kita tunggu. Umur kita tinggal seperti lamanya kita menunggu keledai minum dengan puas. Kita mungkin saja mati hari ini atau besok. Apakah tidak lebih baik bila kita ambil pedang, lalu menyerbu ke tengah-tengah musuh membantu Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberi kita rezeki menjadi syuhada bersama-sama dengan nabi-Nya."
Keduanya lalu mengambil pedangnya dan terjun ke medan pertempuran. Tsabit bin Waqsy memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Dia syahid di tangan kaum musyrikin. Tetapi, Al-Yaman menjadi sasaran pedang kaum muslimin sendiri, karena mereka tidak mengenalnya. Hudzaifah berteriak, "Itu bapaku…! Itu bapaku…!". Tetapi sayang, tidak seorang pun yang mendengar teriakannya, sehingga bapanya jatuh tersungkur oleh pedang teman-temannya sendiri. Hudzaifah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya berdoa kepada Allah, "Semoga Allah Taala mengampuni kalian, Dia Maha Pengasih dari yang paling pengasih." Rasulullah memutuskan untuk membayar tebusan darah (diyat) bapa Hudzaifah kepada anaknya, Hudzaifah.
Hudzaifah berkata, "Bapaku menginginkan supaya dia mati syahid. Keinginannya itu kini telah dicapainya. Wahai Allah! Saksikanlah, sesungguhnya aku menyedekahkan diyat darah bapaku kepada kaum muslimin." Maka, dengan pernyataannya itu, penghargaan Rasulullah terhadap Hudzaifah bertambah tinggi dan mendalam.
Rasulullah saw. menilai dalam peribadi Hudzaifah Ibnul Yaman terdapat tiga keistimewaan yang menonjol. Pertama, cerdas, sehingga dia dapat melepaskan diri dalam situasi yang serba sulit. Kedua, pantas berfikir, tepat dan jitu, yang dapat dilakukannya setiap kali diperlukan. Ketiga, cermat memegang rahsia dan berdisplin tinggi, sehingga tidak seorang pun yang dapat mengorek rahsianya. Sudah menjadi salah satu kebijaksanaan Rasulullah, berusaha menyingkap keistimewaan para sahabatnya dan menyalurkannya sesuai dengan bakat dan kesanggupan yang terpendam dalam peribadi setiap para sahabat beliau. Yakni, menempatkan seseorang pada tempat yang sesuai.
Kesulitan terbesar yang dihadapi kaum muslimin di Madinah ialah kehadiran kaum Yahudi munafik dan sekutu mereka, yang selalu membuat isu-isu dan muslihat jahat, yang selalu dilancarkan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Untuk menghadapi kesulitan ini, Rasulullah menaruh kepercayaan kepada Hudzaifah Ibnul Yaman untuk menyimpan nama-nama orang munafik. Itulah suatu rahsia yang tidak pernah bocor kepada siapa pun sehingga sekarang, baik kepada para sahabat yang lain atau kepada sesiapa saja.
Dengan mempercayakan hal yang sangat rahsia itu, Rasulullah menugaskan Hudzaifah meengawasi setiap gerak-geri dan kegiatan mereka untuk mencegah bahaya yang mungkin dilontarkan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Kerana inilah, Hudzaifah Ibnul Yaman digelari oleh para sahabat dengan Shaahibu Sirri Rasulullah (Pemegang Rahsia Rasulullah).
Suatu ketika, Rasulullah memerintahkan Hudzaifah melaksanakan suatu tugas yang amat berbahaya, dan memerlukan keterampilan luar biasa untuk mengatasinya. Kerana itulah, beliau memilih orang yang cerdas dan berdisiplin tinggi. Peristiwa itu terjadi semasa kemuncak peperangan Khandaq. Kaum muslimin telah lama dikepung rapat oleh musuh, sehingga mereka merasakan ujian yang berat, menahan penderitaan yang tidak terkira, serta kesulitan-kesulitan yang tidak teratasi. Semakin hari situasi semakin gawat, sehingga menggoyahkan hati yang lemah. Bahkan, menjadikan sementara kaum muslimin berprasangka yang tidak wajar terhadap Allah SWT.
Namun begitu, pada saat kaum muslimin mengalami ujian berat dan getir itu, kaum Quraisy dan sekutunya yang terdiri dari orang-orang musyrik lebih teruk keadaannya daripada yang dialami kaum muslimin. Kerana murka-Nya, Allah menimpakan bencana kepada mereka dan melemahkan kekuatannya. Allah meniupkan angin taufan yang amat dahsyat, sehingga menerbangkan khemah-khemah mereka, membalikkan periuk, kuali, dan belanga, memadamkan api, menyiramkan muka mereka dengan pasir dan menutup mata dan hidung mereka dengan tanah. Pada situasi genting dalam sejarah setiap peperangan, pihak yang kalah ialah yang lebih dahulu mengeluh dan pihak yang menang ialah yang dapat bertahan menguasai diri melebihi lawannya.
Dalam detik-detik seperti itu, maklumat mengenai musuh perlu diketahui segera untuk menetapkan penilaian dan landasan dalam mengambil putusan melalui musyawarah. Ketika itulah Rasulullah memerlukan keterampilan Hudzaifah Ibnul Yaman untuk mendapatkan info-info yang tepat dan pasti. Maka, beliau memutuskan untuk mengutus Hudzaifah ke pusat pertahanan musuh, dalam kegelapan malam yang hitam pekat. Marilah kita dengarkan dia bercerita, bagaimana dia melaksanakan tugas maut tersebut.
bersambung....

No comments: